Handreiking beleggingsbeleid2019-01-05T11:47:13+00:00

Handreiking beleggingsbeleid

Aberfeld Vermogensbeheer en advies hecht veel belang aan een goede beleggingsdienstverlening aan haar cliënten. Wij streven ernaar om onze beleggingsdienstverlening steeds te verbeteren. Het beleggingsbeleid is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer en advies. Met het beleggingsbeleid worden de doelstellingen van onze cliënten ingevuld.  Aan een beleggingsbeleid liggen verschillende keuzes en overtuigingen van de vermogensbeheerder/adviseur ten grondslag.

De afgelopen periode hebben onze brancheorganisaties een handreiking opgesteld die vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs kan helpen de eigen beleggingspropositie scherp en volledig te krijgen. Deze handreiking geeft aan wat wij samen met onze collega vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs – vertegenwoordigd door onze brancheorganisaties – zien als de kenmerken van een goed beleggingsbeleid.

Onderdeel van het conformeren aan de handreiking is het beschikbaar stellen van een standaard set vragen die een prospect of cliënt van een vermogensbeheerder en beleggingsadviseur zeker dient te stellen om een goed beeld te krijgen van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming. Deze vragen zijn geformuleerd in een consumentenbrief die onze brancheorganisaties heeft opgesteld.