Kernwaarden Vermogensbeheer2019-01-05T11:47:14+00:00

Kernwaarden Vermogensbeheer

Ons vermogensbeheer is gericht op een duurzame relatie met onze cliënten, daar hechten wij veel waarde aan. Om een goede band met onze cliënten te creëren vinden we het belangrijk dat er regelmatig contact is. Uw relatie met onze medewerkers en in het bijzonder uw contactpersoon is gebaseerd op persoonlijke betrokkenheid.

Focus

Ons beleggingsbeleid is gericht op behoud van vermogen en vermogensgroei op de langere termijn. Hierbij is een evenwichtige opbouw van de beleggingsportefeuilles onze primaire doelstelling. Wij zijn gespecialiseerd in de Europese en Amerikaanse aandelen- en obligatiemarkten. Onze medewerkers zijn ervaren specialisten in deze markten. Wij adviseren en beleggen op basis van onze interne fundamentele research en de research van externe partijen. Bij elke belegging en ieder advies zoeken wij naar een passende oplossing voor onze cliënt met een optimale balans tussen risico en rendement.

Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk in ons vermogensbeheer. Wij hebben als vermogensbeheerder geen binding met partijen die beleggingen of kredieten aanbieden. Ook zijn wij niet gebonden aan een bank of andere financiële dienstverleners. Wij vermijden ieder belangenconflict. Dit in uw voordeel.

Integriteit

Integriteit en betrouwbaarheid zien wij als de basis voor de continuïteit van onze onderneming. Wij beschouwen deze waarden dan ook als de kern van ons bedrijf en onze medewerkers. Wij leven de wettelijke en reglementaire vereisten in de financiële sector na. Onze medewerkers handelen overeenkomstig de interne richtlijnen en gedragscode en zijn getoetst op integriteit en deskundigheid zoals  in de financiële branche gebruikelijk is.